Avís legal

Propietat intel·lectual i industrial
L'Usuari podrà visualitzar els Continguts del lloc propietat de IURIS GRUP, 2164, SL., ADVOCATS , per al seu exclusiu ús personal i privat. L'Usuari respectarà en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc propietat de IURIS GRUP, 2164, SL., ADVOCATS .

Protecció de Dades
D'acord amb l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, vam informar als usuaris que en el supòsit que ens remetin les seves dades a través d'un correu electrònic, les seves dades personals poden quedar incorporats i ser tractats en un fitxer titularitat de IURIS GRUP, 2164, SL., ADVOCATS , i això amb la finalitat de remetre-li la informació que ens sol·licita i posteriorment incorporar-los en la nostra base de dades per a remetre-li en el futur informació sobre temes de contingut jurídic que estimem del seu interès .

L'Usuari que remeti les seves dades tindrà dret a accedir a la informació per ell facilitada que hagi estat recopilada en el nostre fitxer, sol·licitar la seva rectificació o cancel·lació, així com oposar-se al seu tractament. Per a això haurà de posar-se en contacte amb la nostra firma al domicili de IURIS GRUP, 2164, SL., ADVOCATS.

Continguts i Responsabilitat d'Ús
Qui utilitza aquest lloc web, ho fa sota la seva pròpia responsabilitat. L'usuari d'aquesta pàgina web, mitjançant el seu accés a la mateixa, s'obliga a utilitzar-la de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà, enfront del despatx i / o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació .

El despatx no serà responsable dels danys derivats de la utilització d'aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

La informació continguda en aquest *website es tracta d'un servei als nostres clients, usuaris i col·laboradors amb objecte purament informatiu. No es pretén que substitueixi el consell legal específic i la transmissió d'aquesta informació no intenta crear cap relació advocat-client entre l'emissor i el receptor.


.


 
IURIS GRUP 2164 ADVOCATS