Serveis

Principals Àrees de Treball

- Dret Processal Civil

- Dret Mercantil

- Dret Bancari i Financer

- Comerç Internacional

- Dret Civil

- Dret Laboral

- Dret Administratiu i Urbanístic

- Dret de la Construcció

- Dret de l´Esport

- Dret Penal Econòmic

- Dret de Família
.


 
IURIS GRUP 2164 ADVOCATS